Kućni red

Poštovani gosti, molimo Vas da se tokom boravka u hostelu pridržavate sledećih pravila:

 • Svaki gost dužan je identifikacijskim dokumentom prijaviti boravak na recepciji hostela. Dokument se vraća nakon upisa u knjigu gostiju.
 • Radno je vrijeme recepcije 0-24 h.
 • Broj je telefona recepcije +385 91 1328 491
 • Osobama koje nisu gosti hostela nije dopušten ulazaku sobe/spavaonice.
 • U objektu nije dopušteno pušenje, konzumiranje alkohola ili bilo kojih drugih opijata. Alkoholiziranim osobama i osobama pod utjecajem droga nije dopušten boravak u hostelu.
 • U sobe/spavaonice nije dopušteno unositi oružje, lako zapaljive i eksplozivne tvari i tvaris jakim ili neugodnim mirisom.
 • Nije dopušteno uvoditi kućne ljubimce.
 • Tijekom boravka u hostelu obvezno je primjereno se ponašati, što ukratko znači biti pristojan, tolerantan, moguće sukobe rješavati na nenasilan način uz razgovor s voditeljem te poštivati pravila ponašanja.
 • Molimo da racionalno rabite energiju (zatvorite slavine, gasite rasvjetu i druga električna trošila).
 • Molimo da se u javnim prostorijama hostela ne krećeteu neprikladnoj odjeći.
 • Sve eventualne tehničke nedostatke, kvarove i nastalu štetu molimo da prijavite na recepciji.
 • Nije dopušteno uništavanje i iznošenje hotelskog inventara i posteljine iz sobe/spavaonice.
 • Svako oštećenje koje gost namjerno ili nenamjerno učini na hostelskom inventaru bit će istome naplaćeno.
 • Nije dopušteno iznošenje higijenskog pribora iz kupaonica (sapun, toaletni papir i sl.).
 • Nije dopušteno vikom, glasnom uporabom uređaja za reprodukciju slike i zvuka i drugim sličnim postupcima narušavati mir u hostelu, posebno u razdobljuod 22 do 7 sati, odnosno za vrijeme noćnog mira.
 • U istom razdoblju zaključavaju se vrata hostela.
 • Nije dopušteno korištenje glačala, električnih grijalica i ostalih grijaćih tijela u sobama.
 • Spavaonice u hostelu su višekrevetne pa je nužna urednost svakog gosta radi održavanja čistoće. Svako jutro treba spremiti krevet.
 • Pri korištenju sanitarija (umivaonik, tuš, WC) potrebno ih je ostaviti urednima i čistima.
 • Molimo da vodite brigu o urednosti okoliša hostela, a smeće odlažete u koševe ili kontejnere.
 • Kad izlazite iz sobe, molimo vas da zaključate sobu i zatvorite prozore, a ključ ostavite na recepciji. Eventualni gubitak ključa će se naplatiti.
 • Vrijedne stvari i novac možete dati na čuvanje na recepciji. Prilikom predaje potrebno je ispuniti obrazac s popisom stvari. Ako to ne učinite, hostel nije odgovoran za eventualni gubitak.
 • U slučaju požara proučite plan evakuacije koji se nalazi u hodniku na svim katovima zgrade. Također vas molimo da u slučaju požara odmah obavijestite recepciju.
 • Tijekom boravka u hostelu recepcija vam stoji na raspolaganju za sve informacije i pomoć koju trebate.
 • Knjiga prigovora nalazise na recepciji.

Početkom korištenja smještaja podrazumijeva se da je svaki gost upoznat s kućnim redom.

Želimo vam ugodan boravak!